Konkursy

REGULAMIN KONKURSU MAVERICK PIKE SPIN – WYMYŚL HASŁO REKLAMOWE!

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie – MAVERICK PIKE SPIN – WYMYŚL HASŁO REKLAMOWE! , zwanej dalej „Promocją”, jest firma Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej , przy ul. Lajkonika 34, NIP: 547 004 60 25 , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem akcji jest promocja wędki Maverick Pike Spin (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanej w Sklepach Wędkarskich zwanych dalej „Punkt Sprzedaży”.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres 24-26 sierpnia 2018 lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych.
 • 2 NAGRODY
 1. Nagrody to: wędka Maverick Pike Spin o wybranej przez zwycięzcę długości i gramaturze
 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody uczestnik w okresie trwania promocji czyli 24-26 sierpnia 2018 wymyśla oryginalne hasło promocyjne dla wędki Maverick Pike Spin i zamieszcza je w komentarzu na stronie Organizatora
 3. Nagroda będzie wysłana z siedziby Organizatora.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży lub bezpośrednio do Organizatora
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym lub pocztą elektroniczną, na adres podany w piśmie reklamacyjnym.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punktach Sprzedaży , w których wydawane są Kupony Promocyjne oraz na stronie www.robinson.pl/promocje/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. * Administratorem Państwa danych jest spółka Robinson Europe S.A. (ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w akcji promocyjnej organizowanej przez spółkę Robinson Europe S.A. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: rodo@robinson.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 33 810 08 08. Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej www.robinson.pl/rodo/

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję