VDE-ROBINSON SUPER CUP 2021

VDE-ROBINSON SUPER CUP

Poniższy terminarz VDE-ROBINSON SUPER CUP 2021 zawiera na tą chwilę potwierdzone w 100% łowiska. Trwają jeszcze negocjacje kilku dodatkowych terminów, dlatego w miarę upływu czasu będziemy publikować kolejne zawody. Prosimy o sprawdzanie terminów na poniższej liście.

Terminarz tegorocznego cyklu zawodów VDE-ROBINSON SUPER CUP 2021

 1. 20.03 Nakło/Występ – kanał Bydgoski
  Zapisy SMS od 06.03 – Artur Kocikowski 509-190-590
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 2. 28.03 Kędzierzyn-Koźle – kanał Azotowy
  Zapisy SMS od 14.03 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 3. 02.05 Kędzierzyn-Koźle – kanał Azotowy
  Zapisy SMS od 18.04 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 4. 09.05 Kędzierzyn Koźle Rogi – rzeka Odra
  Zapisy SMS od 25.04 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 5. 30.05 Oświęcim – Rajsko
  Zapisy SMS od 16.05 – Marcin Przygoda (Robinson Team Bielsko-Biała) 604-116-655
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 6. 05.06 Warszawa/Kobiałka – kanał Żerański
  Zapisy SMS od 22.05 – Robert Woźniel 792-399-226
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 7. 06.06 Wałbrzych/Bielawa – zbiornik Owiesno
  Zapisy SMS od 23.05 – Radosław Działa (Koło PZW Bielawa) 607-665-486
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 8. 04.07 Świerkocin – rzeka Warta
  Zapisy SMS od 20.06 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 9. 18.07 Oświęcim – Rajsko
  Zapisy SMS od 04.07 – Marcin Przygoda (Robinson Team Bielsko-Biała) 604-116-655
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 10. 01.08 Oświęcim – Rajsko
  Zapisy SMS od 18.07 – Marcin Przygoda (Robinson Team Bielsko-Biała) 604-116-655
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 11. 08.08 Kraków/Piekary – rzeka Wisła Zapisy SMS od 25.07 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 12. 29.08 Oświęcim – Kruki
  Zapisy SMS od 15.08 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 13. 09-10.10 FINAŁ – Kraków/Piekary – rzeka Wisła
  Potwierdzenie uczestnictwa SMS od 25.09 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI

W przypadku błędów w wynikach zawodów prosimy o kontakt mailowy na adres szlachtap@op.pl

 

Harmonogram zawodów eliminacyjnych VDE-ROBINSON SUPER CUP 2021

 • 7.00-7.30 Potwierdzenie uczestnictwa zgłoszonych zawodników
 • 7.30-8.00 Odprawa i losowanie
 • 09.50 I sygnał – nęcenie wstępne
 • 10.00 II sygnał – rozpoczęcie rywalizacji
 • 13.55 III sygnał – 5 minut do końca
 • 14.00 IV sygnał – koniec zawodów
 • 15.00 Posiłek
 • 15.30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych

 

Regulamin zawodów VDE-ROBINSON SUPER CUP 2021

I. Zasady ogólne organizacji zawodów

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne powstałe wskutek wystąpienia COVID-19, Organizator celem zapewnienia bezpieczeństwa zawodów, zapewnia podczas zawodów odległość między stanowiskami uczestników co najmniej 10 metrów. Każdy z uczestników zobowiązany jest przestrzegać szczególnej ostrożności, a w szczególności zobowiązany jest nie przemieszczać się między stanowiskami uczestników, a w uzasadnionych przypadkach zachowywać odległość co najmniej 2 metry od pozostałych osób, biorących udział w zawodach. Nadto, każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać maseczkę lub inne okrycie ust i nosa w sytuacji, gdy nie będzie można zachować 2-metrowej odległości od innych. Każdy z uczestników jest zobowiązany przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń ogłaszanych i dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność osobistą za nieprzestrzeganie ww. zasad i ograniczeń.
 2. W zawodach może startować każdy członek PZW posiadający opłaconą składkę członkowską na dany rok.
 3. Zawody eliminacyjne 1-turowe odbywać się będą na łowiskach zlokalizowanych na terenie całego kraju zgodnie z terminarzem.
 4. Finał rozegrany zostanie w 2 turach zgodnie z terminarzem oraz poprzedzony będzie nieobowiązkowym piątkowym treningiem.
 5. Opłata startowa na zawody eliminacyjne od każdego zawodnika wynosi 150 zł.
 6. Udział w finale dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
 7. Podczas zawodów eliminacyjnych i finałowych każdy zawodnik ma zapewniony ciepły posiłek.
 8. Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

 

II. Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody eliminacyjne oraz finał rozgrywane będą w oparciu o zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
 2. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie zawodów eliminacyjnych.
 3. Wszystkie łowiska podzielone będą na sektory. Liczba zawodników w sektorze powinna być możliwie jak największa z ograniczeniem maksymalnym do 15 osób.
 4. Do finału zakwalifikuje się 57 zawodników z najlepszymi wynikami z 3 tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 3 zawodach eliminacyjnych. W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej liczby punktów, o zajętej lokacie decyduje łączna waga złowionych ryb.
 5. W przypadku gdy 57 miejsce, biorąc pod uwagę tą samą liczbę punktów, bez względu na sumaryczną wagę ryb, zajmie ex-aequo kilku zawodników, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.
 6. W finale weźmie udział także 3 zawodników, którzy startowali w największej liczbie zawodów eliminacyjnych, choć nie uzyskali kwalifikacji punktowej z 3 najlepszych tur eliminacyjnych. W przypadku gdy kilku zawodników bedzie miało tą samą liczbę startów, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.

 

III. Nagrody
A. Eliminacje

 1. Liczba nagród w zawodach eliminacyjnych bedzie uzależniona od liczby zgłoszonych zawodników:
  • Do 40 zawodników (1000zł* + 1 Kosz TX3 + 7 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-9 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
  • Od 41 do 60 zawodników (1000zł* + 2 Kosze TX3 + 9 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-12 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosze VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
  • Od 61 do 80 zawodników (1000zł* + 3 Kosze TX3 + 11 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-15 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosze VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
  • Od 81 do 100 zawodników (1000zł* + 4 Kosze TX3 + 13 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-18 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosze VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
  • Powyżej 100 zawodników (1000zł* + 5 Koszy TX3 + 15 nagród rzeczowych):
   – Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje 1000zł*.
   – Za miejsca 2-21 zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde (w tym Kosze VDE-ROBINSON Compact TX3/D36).
 2. Zawodnik może zrezygnować z nagrody pieniężnej na rzecz dowolnej nagrody rzeczowej, w takim przypadku prawo do nagrody pieniężnej przechodzi na kolejnego zawodnika.
 3. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.
 4. Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje pamiątkowy puchar.

B. Finał

 1. Zwycięzca finału VDE-ROBINSON SUPER CUP otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł*.
 2. Zdobywca 2-go miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł*.
 3. Zdobywca 3-go miejsca otrzymuje Tyczkę VDE-ROBINSON Nano Core TX3 Match w packu (tyczka z topem + 2 topy 4el. + top do kubka 2el. + zestaw szczytówek + pokrowiec).
 4. Ponadto zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary.
 5. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród. Wyjatkiem jest tutaj tylko główna nagroda pieniężna, która ulegnie podziałowi między tych zawodników.
 6. Za miejsca od 4-go do 12-go przyznane będą wartościowe nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.
 7. Wśród pozostałych finalistów, którzy zajęli miejsca powyżej 12, rozdysponowana zostanie pula nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.

C. Puchar Rajska

 1. Zawodnik z najlepszymi wynikami z 3 tur eliminacyjnych rozgrywanych na łowisku Rajsko otrzymuje nagrodę specjalną w postaci kosza VDE-ROBINSON Compact TX3/D36.
 2. Wymogiem otrzymania nagrody specjalnej jest udział we wszystkich 3 zawodach eliminacyjnych rozgrywanych na tym łowisku.
 3. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania nagrody specjalnej (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów eliminacyjnych gdy do środy poprzedzającej termin rozegrania eliminacji liczba zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 30 osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca organizacji zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn utrudniających rozegranie zawodów np. zagrożenie powodziowe lub epidemiologiczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych na inne, ale o tej samej wartości zgodnie z cennikiem. Nie dotyczy to jednak nagród pieniężnych, które nie podlegają żadnym zmianom.
 4. Zapisy na zawody eliminacyjne rozpoczynają się na dwa tygodnie przed dniem rozegrania danych eliminacji. Preferowaną formą zgłoszenia jest wiadomość SMS (maksymalnie 5 zawodników z jednego numeru telefonu). Na łowiskach z ograniczoną liczbą stanowisk decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Liczba zawodów może ulec zmianie, w związku z czym prosimy obserwować stronę http://robinson.pl/kategoria/wydarzenia
 6. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://robinson.pl/polityka-prywatnosci

 

* Wartość nagrody pieniężnej podana jest w kwocie brutto (przed opodatkowaniem).

Zobacz także:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję