VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2022

 

 >>> WYNIKI FINAŁU VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2022<<<

 

Najlepsza trójka finału: 1 miejsce Barański Wojciech, 2 miejsce Filipek Kamil, 3 miejsce Kułach Grzegorz

Terminarz tegorocznego cyklu zawodów VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2022

  >>> KLASYFIKACJA PO 7 TURACH ELIMINACYJNYCH <<<

 1. 02.04 Częstochowa – zbiornik Huta (OKOŃ-WODOCIĄGI)
  Zapisy SMS od 19.03 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 2. 03.04 Częstochowa – zbiornik Huta (OKOŃ-WODOCIĄGI)
  Zapisy SMS od 19.03 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 3. 03.05 Lublin – jezioro Dratów
  Zapisy SMS od 19.04 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 4. 15.05 Kraków/Piekary – rzeka Wisła
  Zapisy SMS od 01.05 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  ZAWODY ODWOŁANE Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH. TERMIN ZASTĘPCZY ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE. 
 5. 04.06 Wilcza Wola – jezioro Maziarnia
  Zapisy SMS od 21.05 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 6. 05.06 Wilcza Wola – jezioro Maziarnia
  Zapisy SMS od 21.05 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 7. 25.06 Warszawa/Kobiałka – kanał Żerański
  Zapisy SMS od 11.06 – Robert Woźniel (sklep Match This) 792-399-226
  ZAWODY ODWOŁANE Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY ZAPISANYCH OSÓB.
 8. 26.06 Warszawa/Kobiałka – kanał Żerański
  Zapisy SMS od 11.06 – Robert Woźniel (sklep Match This) 792-399-226
  ZAWODY ODWOŁANE Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY ZAPISANYCH OSÓB.
 9. 10.07 Oświęcim – kanał Dwory
  Zapisy SMS od 26.06 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  ZAWODY ODWOŁANE Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY ZAPISANYCH OSÓB ORAZ SŁABEGO RYBOSTANU W ŁOWISKU.
  MIEJSCE ZBIÓRKI  LISTA STARTOWA
 10. 13.08 Oświęcim – Rajsko
  Zapisy SMS od 01.08 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 11. 15.08 Oświęcim – Rajsko
  Zapisy SMS od 01.08 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 12. 20.08 Gdańsk/Szewce – rzeka Wisła
  Zapisy SMS od 06.08 – Centrum Wędkarstwa Gdańsk Krzysztof Kurszewski 501-244-523
  ZAWODY ODWOŁANE Z POWODU ZBYT SŁABEGO RYBOSTANU W ŁOWISKU !!!
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 13. 04.09 Koszalin – jezioro Rosnowskie
  Zapisy SMS od 21.08 – Ryszard Dzikiewicz 609-139-254
  ZAWODY ODWOŁANE Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY ZAPISANYCH OSÓB.
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 14. 17.09 Wrocław – kanał Starej Odry
  Zapisy SMS od 03.09 – Ireneusz Durka (VDE-ROBINSON Feeder Team) 607-146-951
  ZAWODY ODWOŁANE Z POWODU ZAKAZU ORGANIZACJI ZAWODÓW NA ODRZE.
  MIEJSCE ZBIÓRKI
 15. 08-09.10 FINAŁ – Częstochowa – zbiornik Huta (OKOŃ-WODOCIĄGI)
  Potwierdzenie uczestnictwa SMS od 24.09 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI

W przypadku błędów w terminach lub wynikach zawodów prosimy o kontakt mailowy na adres adam.gruner@robinson.pl

Harmonogram zawodów eliminacyjnych VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2022:

 • 7.00-7.30 Potwierdzenie uczestnictwa zgłoszonych zawodników
 • 7.30-8.00 Odprawa i losowanie
 • 09.50 I sygnał – nęcenie wstępne
 • 10.00 II sygnał – rozpoczęcie rywalizacji
 • 14.55 III sygnał – 5 minut do końca
 • 15.00 IV sygnał – koniec zawodów
 • 16.00 Posiłek
 • 16.30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych

 

Regulamin zawodów VDE-ROBINSON FEEDER CUP 2022:

I. Zasady ogólne organizacji zawodów

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne powstałe wskutek wystąpienia COVID-19, Organizator celem zapewnienia bezpieczeństwa zawodów, zapewnia podczas zawodów odległość między stanowiskami uczestników co najmniej 10 metrów. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, nie powinien przemieszczać się między stanowiskami uczestników, a w uzasadnionych przypadkach powinien zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od pozostałych osób, biorących udział w zawodach. Nadto, każdy z uczestników zobowiązany jest do używania odpowiedniej maseczki oraz przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń dostępnych na stronie internetowej aktualne-zasady-i-ograniczenia. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność osobistą za nieprzestrzeganie ww. zasad i ograniczeń.
  Zawody odbywać będą się bez udziału publiczności.
 2. W zawodach może startować każdy członek PZW posiadający opłaconą składkę członkowską na dany rok.
 3. Zawody eliminacyjne 1-turowe odbywać się będą na łowiskach zlokalizowanych na terenie całego kraju zgodnie z terminarzem.
 4. Zapisy na zawody eliminacyjne odbywają się zgodnie z terminarzem. Preferowaną formą zgłoszenia jest wiadomość SMS (maksymalnie 5 zawodników z jednego numeru telefonu). Na łowiskach z ograniczoną liczbą stanowisk decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Opłata startowa na zawody eliminacyjne od każdego zawodnika wynosi 200 zł.
 6. Finał rozegrany zostanie w 2 turach zgodnie z terminarzem oraz poprzedzony będzie nieobowiązkowym piątkowym treningiem.
 7. Udział w finale dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
 8. Podczas zawodów eliminacyjnych i finałowych każdy zawodnik ma zapewniony ciepły posiłek.
 9. Podczas zawodów eliminacyjnych i finałowych organizator nie zapewnia zakwaterowania.

 

II. Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody eliminacyjne oraz finał rozgrywane będą w oparciu o zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
 2. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie zawodów eliminacyjnych.
 3. Wszystkie łowiska podzielone będą na sektory. Liczba zawodników w sektorze powinna być możliwie jak największa z ograniczeniem maksymalnym do 15 osób.
 4. Do finału zakwalifikuje się 47 zawodników z najlepszymi wynikami z 3 tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 3 zawodach eliminacyjnych. W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej liczby punktów, o zajętej lokacie decyduje łączna waga złowionych ryb.
 5. W przypadku gdy 47 miejsce, biorąc pod uwagę tą samą liczbę punktów, bez względu na sumaryczną wagę ryb, zajmie ex-aequo kilku zawodników, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.
 6. W finale weźmie udział także 3 zawodników, którzy startowali w największej liczbie zawodów eliminacyjnych, choć nie uzyskali kwalifikacji punktowej z 3 najlepszych tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 3 zawodach eliminacyjnych. W przypadku gdy kilku zawodników będzie miało tą samą liczbę startów, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.

 

III. Nagrody
A. Eliminacje

 1. Liczba nagród w zawodach eliminacyjnych bedzie uzależniona od liczby zgłoszonych zawodników:
  • Do 40 zawodników:
   2 000zł* + 1 Kosz TX3 + 8 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
  • Od 41 do 60 zawodników:
   2 000zł* + 2 Kosze TX3 + 10 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
  • Od 61 do 80 zawodników:
   2 000zł* + 3 Kosze TX3 + 12 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
  • Powyżej 80 zawodników:
   2 000zł* + 4 Kosze TX3 + 14 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
 2. Nagrody przyznawane bedą zgodnie z kolejnością zajętych miejsc w zawodach (w pierwszej kolejności punkty sektorowe, następnie waga złowionych ryb).
 3. Zawodnicy z kolejnych miejsc mają prawo do wyboru dowolnej nagrody. Zawodnik może zrezygnować z nagrody pieniężnej na rzecz dowolnej nagrody rzeczowej, w takim przypadku prawo do nagrody pieniężnej przechodzi na kolejnego zawodnika.
 4. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.
 5. Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje pamiątkowy puchar.

B. Finał

 1. Zwycięzca finału VDE-ROBINSON FEEDER CUP otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł*.
 2. Zdobywca 2-go miejsca otrzymuje Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36 oraz wędkę feederową Robinson z serii TX.
 3. Zdobywca 3-go miejsca otrzymuje Kosz VDE-ROBINSON Compact TX3/D36.
 4. Ponadto zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary.
 5. Miejsca od 4-go do 12-go nagrodzone będą wartościowymi nagrodami rzeczowymi z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.
 6. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.
 7. Wśród pozostałych finalistów, którzy zajęli miejsca powyżej 12, rozdysponowana zostanie pula nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorem zawodów jest Wędkarskie Towarzystwo Sportowe z siedzibą w Bielsku-Białej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów gdy do środy poprzedzającej termin rozegrania zawodów liczba zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 30 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca organizacji zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn utrudniających rozegranie zawodów np. zagrożenie powodziowe lub epidemiologiczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych na inne, ale o tej samej wartości zgodnie z cennikiem. Nie dotyczy to jednak nagród pieniężnych, które nie podlegają żadnym zmianom.
 5. Liczba zawodów może ulec zmianie, w związku z czym prosimy obserwować stronę http://robinson.pl/kategoria/wydarzenia
 6. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://robinson.pl/polityka-prywatnosci

 

* Wartość nagrody pieniężnej podana jest w kwocie brutto (przed opodatkowaniem).

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.