VDE-ROBINSON SUPER CUP 2022


 >>>WYNIKI FINAŁU VDE-ROBINSON SUPER CUP 2022 <<<

 

Najlepsza trójka finału: 1 miejsce Pielka Henryk, 2 miejsce Magiera Karol, 3 miejsce Krawczyk Łukasz

Kolejni nagrodzeni: 4. Sobusiak Kamil, 5. Wolamin Andrzej,  6. Roguska-Jurek Anna, 7. Kuchciak Konrad

8. Kajfasz Bartłomiej, 9. Mikosz Michał, 10. Cieniawski Adam, 11. Opaliński Ireneusz, 12. Cyperski Piotr


 >>>KLASYFIKACJA KOŃCOWA ELIMINACJI 2022 <<<

 

Terminarz tegorocznego cyklu zawodów VDE-ROBINSON SUPER CUP 2022

 1. 02.04 Kędzierzyn-Koźle – kanał Azotowy
  Zapisy SMS od 19.03 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 2. 03.04 Kędzierzyn-Koźle – kanał Azotowy
  Zapisy SMS od 19.03 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 3. 30.04 Częstochowa – zbiornik Huta (OKOŃ-WODOCIĄGI) 
  Zapisy SMS od 16.04 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 4. 01.05 Częstochowa – zbiornik Huta (OKOŃ-WODOCIĄGI) 
  Zapisy SMS od 16.04 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 5. 02.05 Lublin – jezioro Dratów
  Zapisy SMS od 18.04 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 6. 14.05 Kraków/Piekary – rzeka Wisła
  Zapisy SMS od 30.04 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  ZAWODY ODWOŁANE Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH. TERMIN ZASTĘPCZY ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE. 
 7. 21.05 Warszawa/Kobiałka – kanał Żerański
  Zapisy SMS od 07.05 – Robert Woźniel (sklep Match This) 792-399-226
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 8. 22.05 Warszawa/Kobiałka – kanał Żerański
  Zapisy SMS od 07.05 – Robert Woźniel (sklep Match This) 792-399-226
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 9. 18.06 Oświęcim – Rajsko
  Zapisy SMS od 04.06 – Marcin Przygoda (Robinson Team Bielsko-Biała) 604-116-655
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 10. 03.07 Oświęcim – Rajsko
  Zapisy SMS od 19.06 – Marcin Przygoda (Robinson Team Bielsko-Biała) 604-116-655
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 11. 17.07 Oświęcim – kanał Dwory
  Zapisy SMS od 03.07 – Marcin Przygoda (Robinson Team Bielsko-Biała) 604-116-655
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 12. 06.08 Oświęcim – Rajsko
  Zapisy SMS od 23.07 – Marcin Przygoda (Robinson Team Bielsko-Biała) 604-116-655
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 13. 15.08 Częstochowa – zbiornik Huta (OKOŃ-WODOCIĄGI) 
  Zapisy SMS od 16.04 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 14. 27.08 Częstochowa – zbiornik Huta (OKOŃ-WODOCIĄGI) 
  Zapisy SMS od 13.08 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI   LISTA STARTOWA   WYNIKI ZAWODÓW
 15. 28.08 Radom – zalew Jastrząb Warszawa – Kanał Żerański Aleksandrów
  Zapisy SMS od 14.08 – Robert Woźniel (sklep Match This) 792-399-226
  MIEJSCE ZBIÓRKI  ZAWODY ODWOŁANE Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY ZAPISANYCH OSÓB ORAZ SŁABEGO RYBOSTANU W ŁOWISKU.
 16. 17-18.09 FINAŁ – Częstochowa – zbiornik Huta (OKOŃ-WODOCIĄGI)
  Potwierdzenie uczestnictwa SMS od 03.09 – Sławomir Pszczoła 509-298-188
  MIEJSCE ZBIÓRKI

W przypadku błędów w terminach lub wynikach zawodów prosimy o kontakt mailowy na adres adam.gruner@robinson.pl

Harmonogram zawodów eliminacyjnych VDE-ROBINSON SUPER CUP 2022

 • 7.00-7.30 Potwierdzenie uczestnictwa zgłoszonych zawodników
 • 7.30-8.00 Odprawa i losowanie
 • 09.50 I sygnał – nęcenie wstępne
 • 10.00 II sygnał – rozpoczęcie rywalizacji
 • 13.55 III sygnał – 5 minut do końca
 • 14.00 IV sygnał – koniec zawodów
 • 15.00 Posiłek
 • 15.30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych

 

Regulamin zawodów VDE-ROBINSON SUPER CUP 2021

I. Zasady ogólne organizacji zawodów

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne powstałe wskutek wystąpienia COVID-19, Organizator celem zapewnienia bezpieczeństwa zawodów, zapewnia podczas zawodów odległość między stanowiskami uczestników co najmniej 10 metrów. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, nie powinien przemieszczać się między stanowiskami uczestników, a w uzasadnionych przypadkach powinien zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od pozostałych osób, biorących udział w zawodach. Nadto, każdy z uczestników zobowiązany jest do używania odpowiedniej maseczki oraz przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń dostępnych na stronie internetowej aktualne-zasady-i-ograniczenia. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność osobistą za nieprzestrzeganie ww. zasad i ograniczeń.
  Zawody odbywać będą się bez udziału publiczności.
 2. W zawodach może startować każdy członek PZW posiadający opłaconą składkę członkowską na dany rok.
 3. Zawody eliminacyjne 1-turowe odbywać się będą na łowiskach zlokalizowanych na terenie całego kraju zgodnie z terminarzem.
 4. Zapisy na zawody eliminacyjne odbywają się zgodnie z terminarzem. Preferowaną formą zgłoszenia jest wiadomość SMS (maksymalnie 5 zawodników z jednego numeru telefonu). Na łowiskach z ograniczoną liczbą stanowisk decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Opłata startowa na zawody eliminacyjne od każdego zawodnika wynosi 200 zł.
 6. Finał rozegrany zostanie w 2 turach zgodnie z terminarzem oraz poprzedzony będzie nieobowiązkowym piątkowym treningiem.
 7. Udział w finale dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
 8. Podczas zawodów eliminacyjnych i finałowych każdy zawodnik ma zapewniony ciepły posiłek.
 9. Podczas zawodów eliminacyjnych i finałowych organizator nie zapewnia zakwaterowania.

 

II. Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody eliminacyjne oraz finał rozgrywane będą w oparciu o zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
 2. Każdy zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie zawodów eliminacyjnych.
 3. Wszystkie łowiska podzielone będą na sektory. Liczba zawodników w sektorze powinna być możliwie jak największa z ograniczeniem maksymalnym do 15 osób.
 4. Do finału zakwalifikuje się 57 zawodników z najlepszymi wynikami z 3 tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 3 zawodach eliminacyjnych. W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej liczby punktów, o zajętej lokacie decyduje łączna waga złowionych ryb.
 5. W przypadku gdy 57 miejsce, biorąc pod uwagę tą samą liczbę punktów, bez względu na sumaryczną wagę ryb, zajmie ex-aequo kilku zawodników, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.
 6. W finale weźmie udział także 3 zawodników, którzy startowali w największej liczbie zawodów eliminacyjnych, choć nie uzyskali kwalifikacji punktowej z 3 najlepszych tur eliminacyjnych. Wymogiem startu w finale jest udział przynajmniej w 3 zawodach eliminacyjnych. W przypadku gdy kilku zawodników bedzie miało tą samą liczbę startów, wszyscy uzyskują kwalifikację do finału.

 

III. Nagrody
A. Eliminacje

 1. Liczba nagród w zawodach eliminacyjnych bedzie uzależniona od liczby zgłoszonych zawodników:
  • Do 40 zawodników:
   2 000zł* + 1 Kosz TX3 + 8 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
  • Od 41 do 60 zawodników:
   2 000zł* + 2 Kosze TX3 + 10 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
  • Od 61 do 80 zawodników:
   2 000zł* + 3 Kosze TX3 + 12 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
  • Od 81 do 100 zawodników:
   2 000zł* + 4 Kosze TX3 + 14 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
  • Powyżej 100 zawodników:
   2 000zł* + 5 Koszy TX3 + 16 nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde
 2. Nagrody przyznawane bedą zgodnie z kolejnością zajętych miejsc w zawodach (w pierwszej kolejności punkty sektorowe, następnie waga złowionych ryb).
 3. Zawodnicy z kolejnych miejsc mają prawo do wyboru dowolnej nagrody. Zawodnik może zrezygnować z nagrody pieniężnej na rzecz dowolnej nagrody rzeczowej, w takim przypadku prawo do nagrody pieniężnej przechodzi na kolejnego zawodnika.
 4. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród.
 5. Zwycięzca zawodów eliminacyjnych otrzymuje pamiątkowy puchar.

B. Finał

 1. Zwycięzca finału VDE-ROBINSON SUPER CUP otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł*.
 2. Zdobywca 2-go miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł*.
 3. Zdobywca 3-go miejsca otrzymuje Tyczkę VDE-ROBINSON Tournament TTX-1300 w packu (tyczka z topem + 2 topy 4el. + top do kubka 2el. + zestaw szczytówek + pokrowiec).
 4. Ponadto zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary.
 5. Za miejsca od 4-go do 12-go przyznane będą wartościowe nagrody rzeczowe z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.
 6. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania tej samej nagrody (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich, pozostali będą automatycznie uprawnieni do kolejnych nagród. Wyjatkiem jest tutaj tylko główna nagroda pieniężna, która ulegnie podziałowi między tych zawodników.
 7. Wśród pozostałych finalistów, którzy zajęli miejsca powyżej 12, rozdysponowana zostanie pula nagród rzeczowych z oferty handlowej firmy Robinson oraz Marcel Van Den Eynde.

C. Puchar Rajska

 1. Zawodnik z najlepszymi wynikami z 3 tur eliminacyjnych rozgrywanych na łowisku Rajsko otrzymuje nagrodę specjalną w postaci kosza VDE-ROBINSON Compact TX3/D36.
 2. Wymogiem otrzymania nagrody specjalnej jest udział we wszystkich 3 zawodach eliminacyjnych rozgrywanych na tym łowisku.
 3. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników prawa do otrzymania nagrody specjalnej (ta sama liczba punktów sektorowych, oraz waga złowionych ryb) zostanie ona przyznana tylko jednemu z nich.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorem zawodów jest Wędkarskie Towarzystwo Sportowe z siedzibą w Bielsku-Białej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów gdy do środy poprzedzającej termin rozegrania zawodów liczba zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 30 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca organizacji zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn utrudniających rozegranie zawodów np. zagrożenie powodziowe lub epidemiologiczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych na inne, ale o tej samej wartości zgodnie z cennikiem. Nie dotyczy to jednak nagród pieniężnych, które nie podlegają żadnym zmianom.
 5. Liczba zawodów może ulec zmianie, w związku z czym prosimy obserwować stronę http://robinson.pl/kategoria/wydarzenia
 6. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://robinson.pl/polityka-prywatnosci

 

* Wartość nagrody pieniężnej podana jest w kwocie brutto (przed opodatkowaniem).

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.